ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ

 

Отборно класиране от регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“

I място – Професионална гимназия по механотехника и транспорт  „Н.Й.Вапцаров”-гр. Стара Загора

Отбор:

1. Димитър Иванов Димитров

2. Мирислав Марков Цветков

3. Христо Красимиров Димитров

4. Петър Михов Господинов

Ръководител: инж. Коста Борисов Стамов

II място – Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Казанлък

Отбор:

1. Андон Стефанов Георгиев

2. Валедин Шерифов Мехмедов

3. Чавдар Недялков Иванов

4. Мартин Иванов Торев

Ръководител: инж. Христо Ганчев Христов

III място – Професионална техническа гимназия „Д-р Н. Василиади“, Габрово

Отбор:

1.Емил Драгомиров Петков

2.Иоан Тодоров Гаджев

3.Стефан Петров Атанасов

4.Ивайло Лъчезаров Тотев

Ръководител: инж. Георги Кънев Христов

Отборно класиране от регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор “

I място – Професионална гимназия по механотехника и транспорт  „Н.Й.Вапцаров”-гр.Стара Загора

II място – Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Казанлък

III място – Професионална техническа гимназия „Д-р Н. Василиади“, Габрово

Отборно класиране от регионално състезание „Най-добър млад  водач на моторно превозно средство“

I място – Професионална гимназия по механотехника и транспорт  „Н.Й.Вапцаров”-гр.Стара Загора

II място – Професионална техническа гимназия „Д-р Н. Василиади“, Габрово

III място –Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Казанлък

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ

 

Индивидуално класиране „Най-добър млад автомонтьор “

I място – Димитър Иванов Димитров, Професионална гимназия по механотехника и транспорт  „Н.Й.Вапцаров”-гр.Стара Загора

II място – Андон Стефанов Георгиев, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Казанлък

III място – Стефан Петров Атанасов, Професионална техническа гимназия „Д-р Н. Василиади“, Габрово

Индивидуално класиране „Най-добър млад водач на моторно превозно средство“

I място – Ивайло Лъчезаров Тотев, Професионална техническа гимназия „Д-р Н. Василиади“, Габрово

II място – Петър Михов Господинов, Професионална гимназия по механотехника и транспорт  „Н.Й.Вапцаров”-гр.Стара Загора

III място – Мартин Иванов Торев, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Казанлък