Победителят в международното състезание Young Car Mechanic – абитуриентът от ПГМТ „Владимир Комаров” Ерен Осман взе участие в обученията при гостуването на Show Truck в гр. Силистра, организирани от Интер Карс. Проведените обучения обхванаха теми от областта на турбокомпресори, климатична и електрическа системи. Възможности и начин на работа с последни модели диагностична апаратура също бяха в графика с обученията.