ЗЛАТИЦА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС“ – комплексно класиране

 1. ТПГ „Стамен Панчев“ гр. Ботевград
 2. ПТГ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Враца
 3. Професионална гимназия по производствени технологии гр. Ловеч

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ВОДАЧ НА МПС“ – индивидуално класиране

 1. Цветомир Ценов Ценов – ПТГ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Враца
 2. Иван Бисеров Иванов – ТПГ „Стамен Панчев“ гр. Ботевград
 3. Денис Данаилов Петров – Професионална гимназия по производствени технологии гр. Ловеч

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ВОДАЧ НА МПС“ – отборно класиране

 1. ПТГ „Н.Й. Вапцаров гр. Враца
 2. ПГ по транспорт „Н.Й. Вапцаров“ гр. Сливница
 3. Професионална гимназия по производствени технологии гр. Ловеч

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР“ – отборно класиране

 1. ТПГ „Стамен Панчев“ гр. Ботевград
 2. АТПГ гр. Златица
 3. ПТГ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Сливница

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР“- индивидуално класиране

 1. Цено Георгиев Ценов – ТПГ „Стамен Панчев“ гр. Ботевград
 2. Емилиян Кирилов Асенов – ПТГ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Сливница
 3. Ивайло Красиев Павлов – ПТГ „Н.Й. Вапцаров“